Javasolt irodalom az 1956-os eseményekhez

Vissza az Egyetem történetéhez

Baráth Magdolna (szerk.): Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról. 1953-1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. – Napvilág Kiadó, Budapest (2002) 376 old. (81 dokumentum)

Benedek Pál:  Jegyzetek 1956-ról. Lombik és Reaktor, 1992. 2. szám, 15. old.

C. Szabó Pál: Forradalom és szabadságharc 1956, Veszprém. A szerző kiadása, Veszprém 2001.. 35 old. (PE Közp. Kvt. Je-22248)

Cobalt (Bércz Jenő): Veszprémtől Sztrij-ig. (Veszprém, 1956. nov. 9.) – Nemzetőr (München) 1957. jun. 15-30. 6. old. – II. rész. 1957. aug. 1-15. 4. old. – Rövidített angol nyelvű változata "From Veszprém to Striy" címmel megjelent a The Hungarian Student (St. Gallen, Switzerland) 1959. márciusi számában.

F.A.: Tíz napig szólt az igaz. A Szabad Veszprém Rádió néhány napig működött, hangja mégis bejárta Európát. Beszélgetés Kampós Klára bemondóval, képpel) – Veszprémi 7 Nap, 2006. okt. 20. 7. oldal

Fuchs Pál: Az én ötvenhatom. – Nyílt Tér (Veszprém) 1. évf. 2. szám, 5. old. (1992. október)

K. Szíjj Ferenc: Túl a Kárpátokon, avagy ötvenhatról másképpen. (Egy résztvevő visszaemlékezései és gondolatai). Közelebb Egymáshoz Alapítvány, Dad, 2003. 61 old., ill.

Litván György (bev.): A "Jelcin Dosszié". Szovjet dokumentumok 1956-ról. Századvég Kiadó – 1956-os Intézet, Budapest 1993. 244 old.

Medve Imola: Bűntelenül bűnhődtek. A Veszprémi Egyetem főhajtása. (A rehabilitációs okiratok átadása.) Új Magyarország 1991. nov. 27., 4. old.

Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben. Tények, dokumentumok, visszaemlékezések. – Művészetek Háza, Veszprém 2001. 574 old + ill.

Mészáros Gyula:  Veszprém megye egyetemistáinak és középiskolásainak részvétele az 1956-os forradalomban. – In: Némethné Dikán Nóra –  Szabó Róbert – Vida István (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések. III. Vidéki diákmozgalmak 1956-ban. Nagy Imre Alapítvány, (Budapest) 2004. 211-234. old.

Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos (szerk.):  Magyarországi (világi) felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. (A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 3.) – Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, Budapest 2007. 407 old.(Paczolay Gyula összefoglalója a veszprémi eseményekről: 391-399. old.)

Paczolay Gyula: Politikai indítékú diszkriminációk, az 1956-os forradalom eseményei az egyetemen, rehabilitáció. – In: Albert József (szerk.):  A Veszprémi Egyetem története 1949-1999. – A Veszprémi Egyetem Tanácsa, Veszprém 2002. 223-278. old., ill. (Az 1956-os forradalom:  238-271. old.)

(Dr.) Stankovich Viktor (ford.):  Az Egyesült Nemzetek Szervezete Különbizottságának jelentése. – Hunnia Kiadó Kft., (Budapest) 1989. 230 old.

Szabó László: Ötvenhatos hétköznapok a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Szövegszerkesztővel leírt kézirat. Zalaszentgrót,  2007. 238 old., ill. (PE Archívum)

Szűcs István: ..Tartsatok ki fiúk, és énekeljetek! – Szűcs Istvánnal beszélget Győri Béla. –  In: Győri Béla, Király Edit, Rapcsányi László (szerk.): Vasárnapi Újság. – Válogatás a népszerű rádióműsor adásaiból. – Új Idő Kft., Budapest 1989. 192-201. old. (Elhangzott a Kossuth Rádióban 1989. április 9-én.)

last update: 2011, february 22 - 14:53