uOC Doktori disszertációk

Csók Zsolt

BezárA dolgozat benyújtója Csók Zsolt
Cím: Új típusú foszfortartalmú ligandumok és alkalmazásuk átmenetifém-katalizált homogénkatalitikus reakciókban
Cím angolul: Novel phosphorus containing ligand and their application in tranzition metal-catalyzed homogeneous catalytic reactions
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Kollár László
DOI azonosító: http://193.6.34.220:8992/F/R65SKBPY3USHCFHN6B7U7U5SXD562FRJCJM2TP574CHEHGTSKE-50
Benyújtás éve: 2000 Védés éve: 2000 Elfogadás éve: 2000