uOC Doktori disszertációk

Amir Kabiri Badr

BezárA dolgozat benyújtója Amir Kabiri Badr
Cím: Nem-konvencionális közegben történő természetes etil-acetát enzimes szintézisének vizsgálata
Cím angolul: Studies on enzymatic synthesis of natural ethyl acetate in non-conventional media
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Bélafi-Bakó Katalin, Dr. Gubicza László
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005