uOC Doktori disszertációk

Decsi Éva Kincső

BezárA dolgozat benyújtója Decsi Éva Kincső
Cím: Különböző abiotikus stresszhatások vizsgálata kukorica állományban
Cím angolul: Examination of different abiotic stress effects in the maize crop
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Interdiszciplináris DI
Témavezető: Dr. Anda Angéla
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005