Miskolczi Norbert

BezárA dolgozat benyújtója Miskolczi Norbert
Cím: Műanyagok termikus degradációjának és a termékek hasznosíthatóságának vizsgálata
Cím angolul: Investigation of thermal recycling of plastics and further utilization pf products
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Kulcsszavak: műanyaghulladék, degradáció, krakkoló katalizátor, reakciókinetika,további hasznosítás,waste plastics, degradation, cracking catalysts, reaction kinetics, utilization, Kunststoffabfalle, Degradation, Katalysator, Reaktionskinetik, weitere Nutzbarmachung of products
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005