Nagy Lajos

BezárA dolgozat benyújtója Nagy Lajos
Cím: Szakaszos reaktorok szimulációja és irányítása
Cím angolul: Simulation and control of batch reactors
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Szeifert Ferenc
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005