Nemestóthy Nándor

BezárA dolgozat benyújtója Nemestóthy Nándor
Cím: Hagyományos és nem konvencionlális közegű összetett enzimes reakció kinetikai vizsgálata
Cím angolul: Kinetics studies of multireactant enzymatic reactions in aqueuos and non-conventional media
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005