Németh Sándor

BezárA dolgozat benyújtója Németh Sándor
Cím: Polimerizációs folyamatok és reaktorok matematikai modelljei
Cím angolul: Mathematical modeling of polymerization processes and reactors
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Árva Péter
Benyújtás éve: 2005 Védés éve: 2005 Elfogadás éve: 2005