uOC Doktori disszertációk

Bacsik Zoltán

BezárA dolgozat benyújtója Bacsik Zoltán
Cím: Gázok Fourier-transzformációs infravörös spektrometriai analízise
Cím angolul: Analysis of gases by Fourier transform infrared spectrometry
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Mink János
Benyújtás éve: 2006 Védés éve: 2006 Elfogadás éve: 2006