uOC Doktori disszertációk

Buják Renáta

BezárA dolgozat benyújtója Buják Renáta
Cím: Elektroszorpciós jelenségek vizsgálata platina elektródokon
Cím angolul: Investigation of electrosorption phenomena at platinum electrodes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Varga Kálmán
Benyújtás éve: 2006 Védés éve: 2006 Elfogadás éve: 2006