uOC Doktori disszertációk

Dobozi Melinda

BezárA dolgozat benyújtója Dobozi Melinda
Cím: A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták herbicidérzékenységének vizsgálata
Cím angolul: Weeds and weed control of potato and sensitivity tests of potato varieties
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Interdiszciplináris DI
Témavezető: Dr. Lehoczky Éva, dr. Horváth Sándor
Benyújtás éve: 2006 Védés éve: 2006 Elfogadás éve: 2006