Domokos Endre

BezárA dolgozat benyújtója Domokos Endre
Cím: Eleveniszapos szennyvíztisztító rendszerek optimalizálása dinamikus szimuláció segítségével
Cím angolul: Optimization of the activated sludge wastewater treatment process using dynamic simulation
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád
Benyújtás éve: 2006 Védés éve: 2006 Elfogadás éve: 2006