Pató Gáborné Szűcs Beáta

BezárA dolgozat benyújtója Pató Gáborné Szűcs Beáta
Cím: Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben
Cím angolul: Competences, tasks in logistics systems
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Kovács Zoltán
Benyújtás éve: 2006 Védés éve: 2006 Elfogadás éve: 2006