uOC Doktori disszertációk

Dancza István

Bezár



A dolgozat benyújtója Dancza István
Cím: Ruderális növénytársulások a Délnyugat-Dunántúlon
Cím angolul: Ruderal plant communities in Southwest-Transdanubia
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Interdiszciplináris DI
Témavezető: Dr. Szabó István
Benyújtás éve: 2007 Védés éve: 2007 Elfogadás éve: 2007