Fráter Tamás

BezárA dolgozat benyújtója Fráter Tamás
Cím: Ionos folyadékok alkalmazása katalitikus reakciók közegeként
Cím angolul: Application of ionic liquids as reaction media for catalytic reactions
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Gubicza László
Benyújtás éve: 2007 Védés éve: 2007 Elfogadás éve: 2007