Horváth Krisztián

BezárA dolgozat benyújtója Horváth Krisztián
Cím: Kémiai egyensúlyi és kinetikai kölcsönhatások leírása, alkalmazása az ioncsere-kromatográfiában
Cím angolul: Chemical equilibria and kinetic processes in anion-exchange chromatography
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hajós Péter
Benyújtás éve: 2007 Védés éve: 2007 Elfogadás éve: 2007