Kovács Margit

BezárA dolgozat benyújtója Kovács Margit
Cím: [Ru(LL)(CN) 4 ] 2- típusú komplexek fotofizikai és foto- kémiai tulajdonságai
Cím angolul: Photophysical and photochemical properties of [Ru(LL)(CN)4] 2- complexes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Horváth Attila
Benyújtás éve: 2007 Védés éve: 2007 Elfogadás éve: 2007