Magyar Attila

BezárA dolgozat benyújtója Magyar Attila
Cím: Állapotbecslés és állapotvisszacsatolás kvázi-polinomiális és kvantummechanikai rendszerekre
Cím angolul: State estimation and state feedback control in quasi-polynomial and qantum mechanical systems
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Informatikai Tudományok DI
Témavezető: Dr. Hangos Katalin
Benyújtás éve: 2007 Védés éve: 2007 Elfogadás éve: 2007