uOC Doktori disszertációk

Búcsú Dénes

BezárA dolgozat benyújtója Búcsú Dénes
Cím: Membrános gázszeparáció alkalmazása biohidrogén kinyerésére és koncentrálására
Cím angolul: Biohydrogen recovery and concentration by membrane gas separation
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008