Hajba László

BezárA dolgozat benyújtója Hajba László
Cím: Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása
Cím angolul: Vibrational spectroscopic study of transition and rare earth metal complexes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Mink János
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008