Kiss Károly Miklós

BezárA dolgozat benyújtója Kiss Károly Miklós
Cím: Hozzáférési és összekapcsolási díj szabályozása a távközlésben
Cím angolul: Regulation of access and interconnection prices in telecommunication
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: Dr. Major Iván
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008