Kópisné Gerencsér Krisztina

BezárA dolgozat benyújtója Kópisné Gerencsér Krisztina
Cím: A magyar középiskolások idegen nyelvi olvasási szokási és olvasásértési teljesítménye
Cím angolul: Hungarian secondary school students foreign language reading habits and reading comprehension performance
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Némethné dr. Hock Ildikó, dr. Kovács Eszter
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008