Molnárné László Andrea

BezárA dolgozat benyújtója Molnárné László Andrea
Cím: Az akaratkifejező nyelvi eszközök Pál apostol válogatott leveleiben 
Cím angolul: The linguistic means expressing directives in three letters written by Apostle Paul
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Mihalovics Árpád
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008