Vágvölgyi Veronika

BezárA dolgozat benyújtója Vágvölgyi Veronika
Cím: Módosított felületű kaolinit agyagásványok komplex analitikai vizsgálata
Cím angolul: Complex analytical investigation of kaolinite clay minerals with modified surface
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Horváth Erzsébet
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008