Vargáné Kiss Katalin

BezárA dolgozat benyújtója Vargáné Kiss Katalin
Cím: Pénzintézetek szakmai nyelvhasználatának elemzése angol és magyar éves jelentések alapján 
Cím angolul: Analysing the professional language use of banks in English and Hungarian annual reports
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Kurtán Zsuzsa
Benyújtás éve: 2008 Védés éve: 2008 Elfogadás éve: 2008