uOC Doktori disszertációk

Balaskó Balázs

BezárA dolgozat benyújtója Balaskó Balázs
Cím: Folyamat-szimulációs és adatbányászati eszközök integrált alkalmazása
Cím angolul: Integration of process simulation and data mining techniques for the analysis and optimization of process systems
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Abonyi János, dr. Németh Sándor
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009