Teschner Detre

BezárA dolgozat benyújtója Teschner Detre
Cím: A metilciklopentán (MCP) gyűrűnyitásának mechanizmusa ródium katalizátorokon
Cím angolul: The mechanism of methylcyclopentane (MCP) ring opening on rhodium catalysts
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Kémiai és Környezettudományi DI
Témavezető: Dr. Paál Zoltán
Benyújtás éve: 2001 Védés éve: 2001 Elfogadás éve: 2001