uOC Doktori disszertációk

Bódis Márk

BezárA dolgozat benyújtója Bódis Márk
Cím: Az intenzív süllőtermelés technológiai elemeinek vizsgálata
Cím angolul: Investigations on the technological parts of intensive pikeperch production
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI
Témavezető: Dr. Bercsényi Miklós, dr. Székely Csaba
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009