uOC Doktori disszertációk

Bubálik Márk

BezárA dolgozat benyújtója Bubálik Márk
Cím: Dízelgázolajok detergens-diszpergens típusú  adalékainak előállítása és vizsgálata
Cím angolul: Preparation and investigation of detergent dispersant additives of gas oil
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hancsók Jenő
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009