Hajdúné László Zita

BezárA dolgozat benyújtója Hajdúné László Zita
Cím: A futó atléták versenyszorongás és versenyteljesítmény kapcsolatának vizsgálata
Cím angolul: Examination of the competitive anxiety and competitive achievement among the running athletes
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Vass Miklós
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009