Lukács Gábor

BezárA dolgozat benyújtója Lukács Gábor
Cím: A Festetics-birtok gazdálkodási és vezetési reformja a XVIII. század végén
Cím angolul: The farming and managerial reform of the Festetics estate at the end of the 18th century
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Gazdálkodás- és Szervezéstudományok DI
Témavezető: dr. Kocsondi József
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009