Sági Richárd

BezárA dolgozat benyújtója Sági Richárd
Cím: Poliizobutilén-poliborostyánkősav-anhidrid alapú, többfunkciós motorolaj adalékok előállítása és vizsgálata. Titkosítva 2012-ig.
Cím angolul: Syntheses and investigation of multifunctional engine oil additives based on polyisobutylene-polysuccinic-anhydride. Secured till 2012.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Kulcsszavak: motorolaj, többfunkciós diszpergens, cink-dialkil-ditiofoszfát, kölcsönhatás, súrlódás- és kopáscsökkentő, tömítőanyag-összeférhetőség, engine oil, multifunctional dispersant, zinc-dialkyl-dithiophosphate, interac- tion, antifriction and antiwear, seal compatibility, Motorenöl, mehrfunktionale Dispergenten, Zinkdialkyldithiophosphat, Interaktion, reibungs- und abnutzungsreduzierend, Dichtungsverträg- lichkeit
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009