Szakonyi Lajos

BezárA dolgozat benyújtója Szakonyi Lajos
Cím: Városi vízgőzhálózat modellezése és identifikációja
Cím angolul: Identification of an urban steam-network
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Szeifert Ferenc
Benyújtás éve: 2009 Védés éve: 2009 Elfogadás éve: 2009