uOC Doktori disszertációk

Ács András

BezárA dolgozat benyújtója Ács András
Cím: Alternatív ökotoxikológiai tesztek környezetszennyező komponensek detektálására
Cím angolul: Alternative ecotoxicological test methods for detecting environmental pollutants
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Felpécziné dr. Farkas Anna, Dr. Kováts Nóra
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010