Farkas András

BezárA dolgozat benyújtója Farkas András
Cím: Képzésmetodikai alternatíva a tanítók informatikai műveltségterületi felkészítésében
Cím angolul: A methodological alternative in pre-service training of primary school teachers in competence-field of informatics
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Poór Zoltán
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010