Geiger András

BezárA dolgozat benyújtója Geiger András
Cím: Kémiailag stabilizált gumibitumenek vizsgálata. Titkosítva 2012-ig.
Cím angolul: Study of chemically stabilized asphalt rubbers. Secured till 2012.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010