Kiss Katalin

BezárA dolgozat benyújtója Kiss Katalin
Cím: Pektinek kinyerése és enzimes hidrolízise
Cím angolul: Extraction and enzymatic hydrolysis of pectin
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010