Kolics Balázs

BezárA dolgozat benyújtója Kolics Balázs
Cím: A fűrészlábú szöcskék (Saga spp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra
Cím angolul: Biology of the saw-legged bush crickets (Saga spp.) focusing on Saga pedo (PALLAS, 1771)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI
Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, dr. Müller Tamás
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010