Langerné Buchwald Judit

BezárA dolgozat benyújtója Langerné Buchwald Judit
Cím: A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehetőségei a közoktatásban
Cím angolul: Limits and possibilities of extension of reform-pedagogical school concepts and alternative schools in the public education
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010