Mészáros Ágnes

BezárA dolgozat benyújtója Mészáros Ágnes
Cím: A magyar egészségbiztosítási szakszókincs diakrón vizsgálata
Cím angolul: The diachronic research of Hungarian health insurance vocabulary
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Révay Valéria
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010