Nagy Gábor

BezárA dolgozat benyújtója Nagy Gábor
Cím: Csökkentett aromástartalmú gázolajok előállítása. Titkosítva 2013-ig.
Cím angolul: Production of gas oils with reduced aromatic content. Secured till 2013.
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Hancsók Jenő
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010