Nagyné Csák Éva

BezárA dolgozat benyújtója Nagyné Csák Éva
Cím: Neologizmusok a szállodaipari szaknyelvben. (Német – magyar, német – orosz egybevetés)
Cím angolul: Neologisms in the professional terminology of the hotel trade (German – Hungarian, German – Russian comparisons)
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Bakonyi István
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010