Thury Péter

BezárA dolgozat benyújtója Thury Péter
Cím: Az anaerob iszaprothasztás után keletkező iszapvíz minősége, és annak hatása a tisztítás főágára
Cím angolul: The quality of the reject water formed after the anaerobic sludge digestion and its effect on the mainstream of wastewater treatment
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Kárpáti Árpád
Kulcsszavak: iszapvíz, KOI frakciók, mellékkörös nitrogéneltávolítás, struvit, reject water, COD fractions, side-stream nitrogen removal, struvite, Schlammwasser, CSB Fraktionen, seitenrundige Stickstoffentfernung, Struvit
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010