Újváriné Handó Melinda

BezárA dolgozat benyújtója Újváriné Handó Melinda
Cím: Roma/cigány és nem roma/cigány tanulók társas kapcsolatának vizsgálata iskolai környezetben
Cím angolul: Research of the social relations of roma/gypsy and non roma/gypsy students in educational environment
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Szekszárdi Júlia
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010