uOC Doktori disszertációk

Budai Péter

BezárA dolgozat benyújtója Budai Péter
Cím: Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív potenciáljának vizsgálata In vitro het-cam teszttel
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi DI
Témavezető: Dr. Várnagy László
Benyújtás éve: 2002 Védés éve: 2002 Elfogadás éve: 2002