Kis Jenő Kálmánné dr. Kenesei Éva

BezárA dolgozat benyújtója Kis Jenő Kálmánné dr. Kenesei Éva
Cím: Változások a tanító szakos hallgatók zenei tanulmányaiban és műveltségében
Cím angolul: Changes in the musical studies and education of primary school teacher trainees
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Nyelvtudományi DI
Témavezető: Dr. Czakó Kálmán
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010