Kismányoki András

BezárA dolgozat benyújtója Kismányoki András
Cím: Agrotechnikai tényezők hatása a kultúrnövényekre és a gyomosodásra
Cím angolul: Effect of agrotechnical factors to crop plants and weeds
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok DI
Témavezető: Dr. Lehoczky Éva, dr. Németh Tamás
Benyújtás éve: 2010 Védés éve: 2010 Elfogadás éve: 2010