uOC Doktori disszertációk

Angyal András

BezárA dolgozat benyújtója Angyal András
Cím: Műanyag hulladékok szénhidrogénipari alapanyagokká történő átalakításának vizsgálata
Cím angolul: Investigation of raw material production from plastic wastes for hydrocarbon processing industry
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Bartha László
Opponens1: Dr. Holló András bírálata
Opponens2: Dr. Széchy Gábor bírálata
Válasz1: Válasz dr. Holló András bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Széchy Gábor bírálatára
Kulcsszavak: műanyag hulladék krakkolás, szennyezőanyag, szimulációs modell, katalizátor aktivitáscsökkenés, vízgőzös pirolízis alapanyag, plastic waste cracking, contaminant, simulation model, catalyst deactivation, steam cracking feedstock Kracken von Kunststoffsabfällen, Kontaminationsstoff, Simulationsmodel, Deaktivierung von Katalysator, Grundstoff von Wasserdampf/Pyrolyse
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011