Szentgyörgyi Eszter

BezárA dolgozat benyújtója Szentgyörgyi Eszter
Cím: Membránok alkalmazási lehetőségei a biogáz előállításnál
Cím angolul: Application of membrane processes for biogas production
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Bélafiné dr. Bakó Katalin
Opponens1: Dr. Dallos András bírálata
Opponens2: Dr. Hodúr Cecília bírálata
Válasz1: Válasz dr. Dallos András bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Hodúr Cecília bírálatára
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011