Gál Gábor

BezárA dolgozat benyújtója Gál Gábor
Cím: Enantioszelektiv szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia gyógyszeripari alkalmazásának vizsgálata
Cím angolul: Study of enantioselective simulated moving bed liquid chromatographic process application for the pharmaceutical industry
Tézis magyarul Tézis angolul
Doktori iskola megn: Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok DI
Témavezető: Dr. Szánya Tibor, dr. Argyelán János
Opponens1: Dr. Felinger Attila bírálata
Opponens2: Dr. Varga Károly bírálata
Válasz1: Válasz dr. Felinger Attila bírálatára
Válasz2: Válasz dr. Varga Károly bírálatára
Kulcsszavak: gyógyszeripari enantiomerek, királis kromatográfiás töltet, enantioszeparáció, preparatív folyadékkromatográfia, szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia (SMB9LC), kristályosítás, pharmaceutical enantiomers, chiral chromatographic packing, enantioseparation, preparative liquid chromatography, simulated moving bed chromatography, crystallization, pharmazeutische Enantiomeren, chiralische chromatographische Packung, Enantioseparationen, Preparative Flüssigkeitschromatographie, simulierte Flüssigkeits9chromatographie mit bewegender Schicht, Kristallisation
Benyújtás éve: 2011 Védés éve: 2011 Elfogadás éve: 2011